Bengt Backlund

"Bengts ART does not always require a gallery. Integrating life into art is an important ingredient.

Therefore, expressions that are not preserved for the future, are part of his conceptual idea"


ABOUT BENGT BACKLUND


An artist without academic education - but with a social patos where he is not afraid of mixing tragedy and sadness with playful humor. He likes to challenge the expected and often want the audience, the viewer, to interact with his art. For Bengt everything can be used as a means of expression, from traditional materials to everyday objects. Therefore, his art does not always require a gallery. Integrating life into art is an important ingredient. Expressions that are preserved for the future, are part of his conceptual idea. Creating fusion between different art forms is also part of his creative flow, as well as creating happenings where people meet beyond cultural boundaries.(In Swedish)


CV En konstnär utan akademisk skolning - men med ett socialt patos där han inte drar sig för att blanda tragedi och sorg med lekfull humor. Utmanar gärna det förväntade och vill ofta få publiken, betraktaren att interagera med verken. För Bengt kan allt användas som uttrycksmedel, från traditionella material till vardagsföremål. Hans konst kräver därför inte alltid ett galleri för att visas. Att integrera livet in i konsten är en viktig ingrediens. Därför är förgänglighet, uttryck som inte bevaras för eftervärlden, en del av hans ide'koncept. Att skapa fusioner mellan olika konstarter ingår också i hans kreativa flöde, liksom att skapa happenings där människor möts över konst och kulturgränser.

Bengt Backlund

Photo 2017